За нас

ЕВД7 ЕООД е създадена през 2010г. За кратко време фирмата успя да се развие и наложи на пазара като бърз и коректен партньор и с професионализма си да подпомогне развитието на клиентите.

Нещата, в които станахме наистина добри са:

  • консултации в сферата на информационните технологии;

  • възстановяване на информация от повредени носители;

  • ремонт и поддръжка на компютърна техника и прилежащата й периферия;

  • пълно софтуерно осигуряване на нуждите на клиентите, както и разработката на допълнителни приложения, по заявка на клиент;

  • рециклиране на тонер касети (касети за лазерни принтери);

  • доставка на оригинални, съвместими и рециклирани консумативи за принтери;

Основен приоритет на всички е намаляване на разходите и повишаване на качеството на предлаганите услуги и продукти. Един от подходите за да се направи това е "изнасянето" на някои от процесите извън фирмата. Ето тук ние можем да ви помогнем. Ние можем да Ви доставим целия софтуер, необходим за правилното функциониране на офиса Ви, както и да го настроим и да Ви обучим за правилната му употреба.

„ЕВД7” ЕООД е водеща фирма в областта на компютърната и копирна техника гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Фирмата предлага техника и консумативи за принтери на най-ниски цени.

Основен приоритет на организацията е екологично чиста среда. Ето защо една от насоките, в които работим е рециклиране на консумативи за принтери.

 Зареждайки и рециклирайки своята празна тонер касета, Вие:

    *  спестявате лични средства - до 70% от цената на нова тонер касета
    *  спестявате ценни природни невъзобновяеми ресурси (за производството на една касета се използват над 3,3 л. петрол).
    *  не замърсявате природата и защитавате околната среда от множество елементи от биологично неразградими пластмаси, гума, месинг, мед, алуминий и др.
    *  давате своя принос за намаляване на вредните отпадъци (всяка една нова тонер касета добавя около 1,13 кг индустриален отпадък )
    *  спомагате за една по-чиста и зелена природа

  Презареждане на тонер касета: Представлява отваряне на касетата почистване и профилактика. Зареждаме максимално количество тонер за да можете да печатате отново с нея. Този вариант е подходящ за изразходена нова тонер касета , при която основните компоненти имат още ресурс.

 Рециклиране на тонер касета: Прилага се при 2-3 пъти презареждане касета. Представлява отваряне на касета , почистване и подмяна на основните компоненти - барабан и почистващ нож. Тонер касетата се пълни с максимално количество тонер и след тази процедура касетата е подновена и може да издържи нови две или три презареждания.

 Всяка тонер касета излизаща от нас е със сертификат и гаранция за качество. Специален екип проверява качеството на печат и ако има проблеми се връща в сервиза.

Друго направление в дейността на фирмата това са CMS WEB базирани системи. Разполагаме с високо квалифицирани програмисти и дизайнери, които ще се постараят да изпълнят изцяло изискванията на клиента. Клиента получава високотехнологичен оптимизиран за всички интернет търсачки сайт (SEO оптимизация).

 Примерни интернет страници в процес на разработка: http://www.detskiklub.eu/ , http://www.livel.bg/ , http://www.3dbg.eu/ , http://test.3dbg.eu/  и др.

„ЕВД7” ЕООД е партньор на най-големите вносители на компютърна, мултимедийна и телевизионна техника, както и на представителите на програмни продукти като MICROSOFT, ADOBE, AUTODESK, CYPE, VMWARE и много други, което гарантира на клиента комплексно и бързо обслужване и консултиране относно почти всички програмни продукти предлагани в България. Фирмата може да Ви предложи различни решения за BACKUP и синхронизация на вашата информация. Можем да имплементираме, както във вашата мрежа, така и отдалечени сървърни системи, които да изпълняват различни дейности. Разполагаме с високо квалифицирани специалисти за възстановяване на информация от повредени носители. Често се случва „хард диска” да откаже да покаже информацията съхранявана на него. Разполагаме с добра библиотека от донори както и с лаборатория, в която можем да „извлечем” информацията от повреден носител.

CYPECAD
Подпорни стени
Оразмеряване на колони
Метални и комбинирани конструкции
Архитектурен софтуер
AutoCAD алернатива
CAD за APPLE
CAD за APPLE
CYPE