CYPECAD е програмен продукт   за  статическо и динамично изчисляване, оразмеряване, конструиране и анализ   на стоманобетонни, метални конструкции и комбинирани конструкции, подложени на  хоризонтални и вертикални  въздействия  на сгради и съоръжения.

За първи път в програмен продукт за оразмеряване и конструиране е заложено капацитивно оразмеряване на конструкции както и нелинейни анализи – въздействие от първи и втори ред.

CYPECAD е мощен инструмент за триизмерно моделиране на строителни конструкции. Този програмен продукт ще Ви даде не само усилията и напреженията в конструктивните елементи, но ще ви даде и различни решения за конструирането им съобразно зададените норми. Чрез CYPECAD можете независимо от други програмни продукти да си подготвите изходната документация като обяснителни записки, чертежи и детайли в тези чертежи, да ги експортирате в подходящ за вас формат (doc, docx, rtf, pdf, dwg, dxf и др.) или директно да ги разпечатате. CYPECAD разполага с много богата библиотека от готови детайли за различните видове конструкции.

Освен широко разпространените у нас плътни стоманобетонови подови конструкции в CYPECAD можете да работите и с:

-          Ребрени подови конструкции

 Ребрени подови конструкции

 -          Олекотени панели

 Олекотени подови конструции

 -          Комбинирани подови конструкции

 Комбинирани подови конструкции

 -          Касетирани плочи

 Касетирани подови конструкции

 -          Предварително напрегнати подови конструкции Предварително напрягане

 Предварително напрягане

 -     Гредите могат да бъдат стоманени, стоманобетонни и комбинирани.

-     Колоните могат да бъдат стоманени, стоманобетонни и с къси конзоли.

 Колона с къса конзола

 Стените могат да поемат земен натиск  и е възможно да се използват стоманобетонни стени, определени от потребителя тухлени зидарии и стени от бетонови блокчета.

 Сутеренни стени

 Стените могат да имат отвори. Програмата изчислява необходимата допълнителна армировка за отворите на стоманобетонните стени (щурц, долно и странично усилване и диагонали) и армировката на щурца, когато отворите са в стени от бетонови блокчета. Също така може да се получат записките с направените проверки на тази армировка.

Изчислява се също завършващата греда (пояс) за всички видове стени и междинната греда на ниво етаж в определените от потребителя тухлени стени и стените от бетонови блокчета.

Стълби

CYPECAD изчислява и оразмерява стълби, като изолирани елементи на конструкцията.

 Стълби

 Програмата изчислява стълби по метода на крайните елементи, приемайки двете обичайни съчетания: постоянни товари и експлоатационни товари.

Стълби

 Основи

Основите могат да бъдат твърди (от фундаменти или пилотни възглавници) или плаващи (от фундаментни греди и плочи, дефинирайки еластичния модул на почвата при прилагането на теорията на Winkler).

 Фундамент

 

В програмните продукти е интегрирано поддръжката на различни файлови формати.

Така потребителите могат въвеждат своята конструкция използвайки готов триизмерен модел създаден на от основните CAD/BIM програми (Allplan®, Archicad®, Revit® Architecture). Разбира се

Импортиране на файлове

За да се улеснят потребителите във въвеждането на данните, в CYPECAD е можете да използвате и *.dxf или *.dwg, които да подпомагат моделирането в програмата.

 Импортиране

Интегрирани 3Д конструкции – много често конструкциите не са съставени само от метал или само от стоманобетон, а са комбинирани. Интегрираната 3Д конструкция представлява метална или дървена конструкция свързана със стоманобетонната конструкция моделирана в CYPECAD.

Интегрирани 3Д конструкции 

Норми заложени в програмата

 •  Стоманобетонни конструкции

Мексико Сити

 • NTCRC
 • NTCRC:2004

Аржентина

 • CIRSOC 201-2005
 • CIRSOC 201-1982

Обединена Европа

 • Еврокод 2

Белгия

 • Еврокод 2 (Белгия)

Перу

 • NTE E.060: 2009

Боливия

 • CBH 87

Португалия

 • Еврокод 2 (Португалияl)
 • REBAP

Бразилия

 • ABNT NBR 6118:2007
 • ABNT NBR 6118:2003
 • ABNT NB-1

Румъния

 • Еврокод 2 (Румъния)

България

 • Еврокод 2 (България)

САЩ - Международна

 • ACI 318M-11
 • ACI 318M-08
 • ACI 318M-99

Индия

 • IS 456: 2000

Франция

 • BAEL-91 (R-99)
 • Еврокод 2 (Франция)

Испания

 • EHE-08
 • EHE-98
 • EH-91

Чили

 • NCh430.Of2008
 • ACI 318-99 (Чили)

Италия

 • NTC 14/01/2008

Южна Африка

 • SABS 0100

Колумбия

 • NSR-10

 

 

 

 

CYPECAD
Подпорни стени
Оразмеряване на колони
Метални и комбинирани конструкции
Архитектурен софтуер
AutoCAD алернатива
CAD за APPLE
CAD за APPLE
CYPE