Gaudy project е програмен продукт, който е ориентиран както към инвеститорите - така и към строителите. С Гауди план можете да формирате както подробна количествена сметка, така и да си формирате единичните цени за всяка една от дейностите. Основно предимство на програмния продукт е лесния и интуитивен интерфейс, което улеснява потребителите лесно и бързо да усвояват инструментите на Гауди план и съответно бързо достигане до желания резултат. Уникалното в Gaudy е възможността на на всеки потребител да добавя и коригира променливите в програмата, както и да задава формули и начини за изчисления. Така ще накарате програмата да смята по начин зададен от Вас. Можете да си изчислите продължителността на дейностите, както и да си оформите линеен календарен план или така наречения Гантов график и Диаграма на Гант. Така в един не-голям файл вие ще имате количествено-стойностната сметка, анализните цени, календарния график, а същото така можете да въведете данни за извършените дейности ( Акт образец 19 ). Всички тези горепосочени функционалности на Гауди план го превръща в един мощен инструмент за управление на проекти - project managment.

Гауди

Гауди

 Важен елемент на всеки приложен софтуер е извода на информация. Gaudy Project поддържа различни формати за експорт на информацията като .xls, .wmf и др. Това помага за интегрирането на изведената информацията в други програмни продукти, обработката й и подготовката за принтиране и плотиране. С Гауди план потребителите имат възможността да създават или коригират стандартните справки. Пример за това могат да бъдат приложенията, анексите и формулятите за участие за финансиране към различните европейски програми. Ето Ви пример за такава форма:

Анализи

Акт образец 19

  Други интересни функционалности на GAUDY са изготвянето на диференциална и интегрална диаграма на планираните парични потоци, анализ на риска за бюджетните разходи, анализ на риска за времето за изпълнение на проекта и др.

Диференциална диаграма на планираните парични потоци

Анализ риск

Анализ риск

 

 

Програмни продукти: Цена без ДДС* Цена с ДДС*
Гауди План 5 - програмен продукт за управление на строителството - пълна инсталация 850,00 лв. 1 020,00 лв.
Гауди План 5 - Основен модул + база данни УСН, ТНС, Ремонтни работи и "Актуални СМР" 450,00 лв. 540,00 лв.
Гауди План 5 - Основен модул + база данни УСН, ТНС, Ремонтни работи и "Актуални СМР" + модул за календарни графици 650,00 лв. 780,00 лв.
CYPECAD
Подпорни стени
Оразмеряване на колони
Метални и комбинирани конструкции
Архитектурен софтуер
AutoCAD алернатива
CAD за APPLE
CAD за APPLE
CYPE