Стоманобетонни конструкции

Мексико Сити

NTCRC
NTCRC:2004

Аржентина

CIRSOC 201-2005
CIRSOC 201-1982

Обединена Европа

Еврокод 2

Белгия

Еврокод 2 (Белгия)

Перу

NTE E.060: 2009

Боливия

CBH 87

Португалия

Еврокод 2 (Португалияl)
REBAP

Бразилия

ABNT NBR 6118:2007
ABNT NBR 6118:2003
ABNT NB-1

Румъния

Еврокод 2 (Румъния)

България

Еврокод 2 (България)

САЩ - Международна

ACI 318M-11
ACI 318M-08
ACI 318M-99

Индия

IS 456: 2000

Франция

BAEL-91 (R-99)
Еврокод 2 (Франция)

Испания

EHE-08
EHE-98
EH-91

Чили

NCh430.Of2008
ACI 318-99 (Чили)

Италия

NTC 14/01/2008

Южна Африка

SABS 0100

Колумбия

NSR-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стоманени конструкции от валцована и заварена стомана

Бразилия

ABNT NBR 8800:2008

ABNT NBR 8800:1986

Обединена Европа

Еврокод 3

България

Еврокод 3 (България)

Португалия

REAE

Еврокод 3 (Португалия)

Гермария

DIN 18800:2008-11

САЩ

AISC ASD 89

AISC LRFD 86

Индия

IS 800: 2007

САЩ - Международна

ANSI/AISC 360-10 (LRFD)

ANSI/AISC 360-05 (LRFD)

Испания

EAE

CTE DB SE-A

EA-95 (MV103)

Франция

Еврокод 3 (Франция)

Италия

Еврокод 3 (Италия)

NTC 14/01/2008

Чили

NCh427

Канада

CAN/CSA S16-01

Южна Африка

SANS 10162-1:2011

Мексико Сити

NTCRC Estruct.Metal.

 

Стоманени конструкции от студеноогъната стомана

Бразилия

ABNT NBR 14762:2010

ABNT NBR 14762:2001

AISI (Бразилия)

Обединена Европа

Еврокод 3

България

Еврокод 3 (България)

Португалия

Еврокод 3 (Португалия)

MV110 (Португалия)

Гермария

DIN 18800:2008-11

САЩ

AISI/NASPEC-2007 (LRFD) (USA)

Испания

EAE

CTE DB SE-A

EA-95 (MV110)

САЩ - Международна

AISI/NASPEC-1977

Италия

Еврокод 3 (Италия)

NTC 14/01/2008

Франция

Еврокод 3 (Франция)

Канада

CAN/CSA S136-07

Чили

NCh427

Мексико

AISI/NASPEC-2007 (LRFD) (México)

Южна Африка

SANS 10162-2:2011

 Комбинирани кнструкции от бетон и стомана

Обединена Европа

Еврокод 4

 Конструкции с бетонови блокчета

Испания

CTE DB SE-F

Обединена Европа

Еврокод 6

Мексико Сити

NTCRC

 Алуминиеви конструкции

Обединена Европа

Еврокод 9

Дървени конструкции

Белгия

Еврокод 5 (Белгия)

Обединена Европа

Еврокод 5

Бразилия

ABNT NBR 7190

Франция

Еврокод 5 (Франция)

Испания

CTE DB SE-M

 

Ветрово въздействие върху конструциите

Алжир

R.N.V.99 D.T.R. C 2-4.7

Мароко

Cahier des Prescriptions Communes Aplicables au Calcul des Surcharges dues au Vent

Аржентина

CIRSOC 102-2005

CIRSOC 102-1984

Международна

Норма, определена от потребителя (криви височина/налягане)

Белгия

Еврокод 1 (Белгия)

Мексико

CFE - 2008

Бразилия

ABNT NBR 6123

Мексико Сити

NTC

България

Ordenanza nº 3, 21 de julio de 2004. Sección VI: Cargas de viento

Никарагуа

RNC-07

Великобритания

BS 6399-2:1997

Еврокод 1 (Великобритания)

Обединена Европа

Еврокод 1

Венецуела

COVENIN 2003-89

Панама

REP-04

Гватемала

NSE2

Парагвай

NBR

Гермария

DIN 1055-4:2005-03

Перу

Norma Técnica E.020

Доминиканска република

Boletín nº 9/80

Португалия

RSA

Еврокод 1 (Португалия)

Еквадор

NEC - 11

Русия

СНиП 2.01.07-85*

Индия

IS:875: (Part3) – 1987 (Reaffirmed 1997)

САЩ

ASCE/SEI 7-10

ASCE/SEI 7-05

Испания

CTE DB SE-AE

NTE

Сингапур

Еврокод 1 (Сингапур)

Италия

NTC 14/01/2008

Уругвай

UNIT 50-84

Канада

NBC 05

Франция

Еврокод 1 (Франция)

NV 65:2009

Китай

RSAEEP (Макао)

Хондурас

CHOC-04

Колумбия

NSR-10

Чили

NCh432.Of71

Коста рика

RC80

Южна Африка

SANS 10160-3:2011

Куба

NC 285:2003

 

Сеизмични въздействия

Алжир

RPA 99 / v 2003

Мароко

RPS 2011

RPS 2000

Аржентина

CIRSOC 103-2008

CIRSOC 103-2005

CIRSOC 103-1991

Международна

Коефициенти за етаж (статично)

Модален спектрален анализ (динамично)

Белгия

Еврокод 8 (Белгия)

Мексико

CFE 2008

CFE93

Боливия

NBDS-2006

Мексико Сити

NTC - 2004

NTC – 95

Бразилия

ABNT NBR 15421:2006

Никарагуа

RNC-07

България

Decreto Nº2, 23.07.2007

Обединена Европа

Еврокод 8

Венецуела

COVENIN 1756-1:2001

Панама

REP-04

Гватемала

NSE-10

Перу

Norma Técnica E.030

Гермария

DIN 4149:2005-04

Португалия

Еврокод 8 (Португалия)

RSA - Modal espectral

Доминиканска република

R-001 2011

M-001 1979

Пуерто Рико

2011 PRBC

Еквадор

NEC-11

CPE INEN 5:2001

Румъния

P100-1/2006

Индия

IS 1893 (Part 1): 2002 (Section 7.5)

IS 13920:1993

Русия

СНиП II-7-81*

Испания

NCSE-02

NCSE-94

САЩ - Международна

2009 IBC

ASCE 7-05

1997 UBC

Италия

NTC 14/01/2008

Франция

PS 92 (version révisée 2010)

PS 92

Еврокод 8 (Франция)

Канада

NBC 05

Хондурас

CHOC-08

CHOC-04

Колумбия

NSR-10

NSR-98

Чили

NCh433.Of1996 Mod.2009 (Dºnº61. de 2011)

NCh-433.Of96

Коста рика

CSCR 2010

CSCR-2002

Южна Африка

SANS 10160-4:2011

Куба

NC 46:1999

 


Комбинации от натоварване

Алжир

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с BAEL-91 (R-99)

BAEL-91 (R-99) (не сеизмични въздействия)

RPA 99 (сеизмични въздействия)

Аржентина

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с CIRSOC 201-2005

CIRSOC 201-2005

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с CIRSOC 201-1982

CIRSOC 105 (не сеизмични въздействия)

CIRSOC 103 (сеизмични въздействия)

Белгия

Дървени конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 5 (Белгия)

Еврокод 0

Бразилия

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с ABNT NBR 6118:2003

ABNT NBR 6118:2003

 

 

Норми за комбинации от въздействия, които могат да се използват с NB-1

ABNT NB-1

ABNT NBR-8681/84

 

Конструкции от валцована и заварена стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с NBR 8800:2008

ABNT NBR 8800:2008

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с NBR 8800:1986

ABNT NBR 8800:1986

 

Конструкции от студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с ABNT NBR 14762:2001

ABNT NBR 14762:2001

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с AISI (Бразилия)

AISI (Бразилия)

 

Дървени конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с ABNT NBR 7190

ABNT NBR 7190

България

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 2 (България)

Еврокод 0

 

Конструкции от валцована, заварена и студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 3 (България)

Еврокод 0

Гермария

Конструкции от валцована, заварена и студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с DIN 18800:2008-11

DIN 1055-100

Индия

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с IS 456:2000

IS 875 (Part 5): 1987

Испания

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с EHE-08

CTE DB SE

 

 

Норми за комбинации от въздействия, които могат да се използват с EHE-98

CTE DB SE

EHE-98

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с EH-91

EH-91

 

Конструкции от валцована и заварена стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с CTE DB-SE A

CTE DB SE

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с EA-95 (MV103)

EA-95 (MV103)

 

Конструкции от студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с CTE DB-SE A

CTE DB SE

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с EA-95 (MV110)

EA-95 (MV110)

 

Concrete block structures

Използвана норма за комбинации от въздействия с CTE DB SE-F

CTE DB SE

 

Дървени конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с CTE DB SE-M

CTE DB SE

Италия

Конструкции от валцована, заварена и студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 3 (Италия)

Еврокод 0

Канада

Конструкции от валцована и заварена стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с CAN/CSA S16-01

CAN/CSA S16-01

 

Конструкции от студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с CAN/CSA S136-07

CAN/CSA S136-07

Мароко

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с BAEL-91 (R-99)

BAEL-91 (R-99) (не сеизмични въздействия)

RPS 2000 (сеизмични въздействия)

Мексико

Конструкции от студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с AISI/NASPEC – 2007 (LRFD) (Мексико)

AISI/NASPEC-2007 (LRFD) (Мексико)

Мексико Сити

Конструкции от валцована и заварена стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с NTCRC Metallic Struct

NTCRC Metallic Struct

 

Concrete and concrete block structures

Използвана норма за комбинации от въздействия с NTCRC

Reglamento DF

Обединена Европа

Бетонни конструкции; от валцована, заварена и студено огъната стомана; комбинирани от бетон и стомана; от бетонови блокчета; от алуминий; и от дърво

Използвана норма за комбинации от въздействия с всички приложени Еврокодове

Еврокод 0

Перу

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с ACI 318M-99

NT E.060

Португалия

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 2 (Португалия)

Еврокод 0

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с REBAP

RSA

 

Конструкции от валцована и заварена стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 3 (Португалия)

Еврокод 0

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с REAE

RSA

 

Конструкции от студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 3 (Португалия)

Еврокод 0

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с MV110 (Португалия)

RSA

Румъния

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 2 (Румъния)

Еврокод 0

САЩ

Конструкции от валцована и заварена стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с ANSI/AISC 360-05 (LRFD)

ASCE/SEI 7-05

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с AISC ASD 89

ASD

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с AISC LRFD 86

AISC LRFD 86

 

Конструкции от студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с AISI/NASPEC-2007 (LRFD) (САЩ)

ASCE/SEI 7-05

САЩ - Международна

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с ACI 318M-08

ACI 318M-08

 

 

Използвана норма за комбинации от въздействия с ACI 318M-99

ACI 318M-99

 

Конструкции от студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с AISI/NASPEC-1977

ASD

Франция

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с BAEL-91 (R-99)

BAEL-91 (R-99)

 

Конструкции от валцована, заварена и студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 3 (Франция)

Еврокод 0

 

Дървени конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с Еврокод 5 (Франция)

Еврокод 0

Чили

Бетонни конструкции

Използвана норма за комбинации от въздействия с ACI 318-99 (Чили)

ACI 318-99 (Чили)

 

Конструкции от валцована, заварена и студено огъната стомана

Използвана норма за комбинации от въздействия с NCh427

ASD

Натоварване от сняг

Белгия

Еврокод 1 (Белгия)

Канада

NBC 05

България

Ordenanza Nº3, 21 de julio de 2004. Sección V: Cargas de nieve

Международна

Норма, определена от потребителя

Гермария

DIN 1055-4

Обединена Европа

Еврокод 1

Индия

IS:875: (Part4) – 1987 (Reaffirmed 1997)

Португалия

Еврокод 1 (Португалия)

RSA

Испания

CTE DB SE AE

NTE

САЩ

ASCE 7-05

 

 

Италия

NTC 14/01/2008

Франция

Еврокод 1 (Франция)

NV 65:2009

CYPECAD
Подпорни стени
Оразмеряване на колони
Метални и комбинирани конструкции
Архитектурен софтуер
AutoCAD алернатива
CAD за APPLE
CAD за APPLE
CYPE