progeCAD 2014 е вече факт! Ядрото на програмата е прекомпилирано, така progeCAD е над 20 пъти по-бърз  при отварянето и затварянето на файлове, а също така са добавени някои нови инструменти и като:

Поддръжка на DWG 2014, Windows 8 съвместимост,поддръжка на PC3, Отделяне и коригиране на щтрихи (Hatches), нови библиотеки, PDF, DWF и DGN поддръжка, FlatShot, Helix и Loft, коригиране на  Spline, STL/Collada експорт и др...

 

                 Възможности 10 причини за да  предпочетете progeCAD

 progeCAD е мощен  DWG/DXF - базиран програмен продукт, който е по-рентабилен от останалите CAD програми, направен е за професионално изчертаване. Оптимизира стойността на проектиране без редуциране на качеството и съвместимостта с установените стандарти.

 progeCAD гарантира абсолютна съвместимост с AutoCAD® чертежите:

четене, коригиране и запазване на промените директно в AutoCAD® формат.

 progeCAD е екипиран с всички основни CAD функции както и включените в цената специализирани инструменти като:

- Traceparts иCadenas интегриране

- PC3 поддръжка

- Georeferencing на изображения – привързване на растерно или   векторно изображение към реална координатна система

- PDF, DWF и DGN поддръжка

- 3D ACIS Моделиране

- PDF към DWG конвертиране

- Google Earth интегриране

- Параметрично архитектурни добавки

- Разширено рендериране

-STL, DAE, 3DS, lwo, pov експорт

 

1.) Пестите пари! Стойността на progeCAD е много по-малка от всички подобни продукти. progeCAD притежава всички инструменти на повечето CAD програми, като AutoCAD, но е много по-евтин. Това е една евтина алтернатива.

2.)Нямате нужда от допълнително обучения ! Ако сте потребител на  AutoCAD® нямата нужда от допълнително обучение, защото инструментите на програмата са идентични с всички останали

3.) Работи се основно DWG формат! Пълна съвместимост с AutoCAD® без да е необоримост от конвертиране

4.) PDF към DWG конвертиране  - включен е безплатен инструмент за конвертиране на PDF файлове към CAD чертежи

5.) Създаване на архитектурни оформления с параметричните добавки

6.) Експорт към Google Earth® !

7.) Работа с огромна библиотека от блокове и създаване на собствени символи

8.) Евтина актуализация на програмата - Вие решавате кога да я актуализирате

9.) Еднозначна работа с любимите скриптове, лисп – програми и др.

10.) Работа с надежден партньор със световно присъствие

 

 

Сравнителна таблица на CAD продукти

 

Характеристика

progeCAD 2012

AutoCAD

AutoCAD LT

ZwCAD

BricsCAD

Gstar

DWG/DXF file formats v. 2.5 - v. 2014

AutoCAD® commands

DWF publishing

AutoCAD® menu .mnu, .mns and .scr files

AutoCAD® ribbon menu

 

 

 

AutoCAD tables

 

 

Microsoft Excel Tables and OLE support

Drawing Recovery

 

ESNAP

Polar Tracking

Apparent & extended intersection snap

Snap “from”

Explorer for Layers, blocks and linetypes

Lineweights (display and print)

Layer manager (save and restore layers configurations)

Express Tools

 

Selection highlight when the cursor rolls-over the objects

Multiline, multiline editing

 

 

 

Xref, in-place blocks editing

Refedit (edit locally individual objects within a block)

Blocks Export

Advanced Blocks Manager (iCADLib)

         

Blocks Libraries ( 22.000 2D/3D blocks)

         

Traceparts integration

         

Cadenas Parts integration

         

Battman (local editing of block attributes)

 

 

 

External references (xref)

Quick dimensioning

 

Associative dimensions

 

 

Gradient hatch support

Hatch editing

 

Hatch clipping

Raster image display

Raster image insertion

 

Raster image editing

Image polygonal clip

Interactive Purge command

 

Polygonal Layout Viewports

Aerial View (for a quick pan and zoom)

 

 

Find & Replace

Dynamic blocks

 

Wipeout entities

eTransmit

3D Views

 

Hidden lines

 

3D surface modelling

 

3D Acis Solid modelling

 

3D Mesh Modelling

 

Photorealistic rendering with lights and materials

 

Render export in .lwo, .3ds, .pov

 

 

 

 

Solprof (2D profile image extraction from ACIS solids)

 

 

Parametric design

 

 

 

 

2D parametric plug-in for architects (EasyArch)

 

 

 

PDF print

 

PDF to DWG (convert PDF files to DWG files)

 

 

 

 

 

Raster to Vector module

 

 

 

 

 

Fonts SHX and TTF

Google Earth Export

 

 

 

 

 

Image Georeferencing

 

 

 

 

Native ECW support (no plug-in required)

   

 

 

Native Jpeg 2000 support

 

 

 

CTB and STB plot files

Script Recorder

 

ActiveX, including in-place editing

 

Solutions Development System (SDS/ADS C++)

 

Visual Basic for Applications (VBA)

 

External VBA file loading (multiple .vbi)

 

AutoLISP (including DCL)

 

COM Support

 

 

Програмни продукти: Цена без ДДС* Цена с ДДС*
progeCAD 2013 Professional ENG 245 € 294 €
progeCAD Architecture ENG 1 190 € 1 428 €
CYPECAD
Подпорни стени
Оразмеряване на колони
Метални и комбинирани конструкции
Архитектурен софтуер
AutoCAD алернатива
CAD за APPLE
CAD за APPLE
CYPE